Politica privind protectia si securitatea datelor cu caracter personal


PROTECŢIA ŞI CONFIDENŢIALITATEA DATELOR ŞI SECURITATEA INFORMAŢIILOR

 

Restaurantul Colieri trateaza protejarea datelor personale ale vizitatorilor si utilizatorilor site-ului cu seriozitate. Noi tratam cu deplina confidentialitate datele personale ale utilizatorilor site-ului si le prelucram cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora.

In mod normal, site-ul nostru poate fi utilizat fara introducerea de date cu caracter personal. Cand date cu caracter personal sunt colectate pe site (precum: nume, prenume, adresa de e-mail), acestea sunt colectate intrucat persoana interesata furnizeaza aceste date site-ului in mod voluntar.

Restaurantul Colieri apartinand societatii Fresh Organic Bucovina SRL, cu sediul în Rădăuţi, strada Frincei, numărul 30, avand numarul de ordine la Registrul Comertului nr. J33/185/2007 si CUI RO 20923000, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate prin completarea formularului de comandă on-line, în calitate de operator de date cu caracter personal, în următoarele scopuri:

 

Prestarea serviciilor solicitate de tip restaurant

 • Prestarea serviciilor de catering
 • Prestarea serviciilor constand in organizarea de evenimente
 • Oferirea de alte servicii către dumneavoastră, precum organizarea de locuri de joaca pentru copii in cazul desfasurarii anumitor evenimente;
 • Soluţionarea cererilor, întrebărilor sau a reclamaţiilor dumneavoastră
 • Contactarea dumneavoastră (inclusiv prin poștă, email, fax, mesaje text, pager sau telefon) se va face dar in virtutea scopurilor anterior mentionate.
 • Efectuarea de marketing direct prin care va informam de ofertele de produse și servicii ale restaurantului Colieri care credem ca ar putea fi de interes pentru dumneavoastra, se face doar cu acordul dumneavoastra.

Temeiul juridic al prelucrării îl constituie, pe de o parte executarea comenzii (contractului) efectuate de catre client şi, pe de altă parte, interesul legitim al restaurantului de a-şi îmbunătăţi serviciile oferite, de a menţine clienţii informaţi cu privire la statusul comenzii.

Pe de alta parte, datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor fi transferate catre terte persoane sau catre parteneri in scopuri de marketing direct doar cu acordul dumneavoastra sau la solicitarea dumneavoastra.

Datele dvs vor fi stocate pe o durată de 3 ani de la ultima comanda pe care o efectuati prin intermediul site-ului nostru. Ulterior atingerii scopului initial pentru care am primit datele de la dumneavoastra, respectiv prestarea serviciilor alese de catre dumneavoastra, datele sunt tinute pe perioada

În ceea ce priveşte datele dumneavoastră cu caracter personal aveţi următoarele drepturi in temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), pe care le puteţi exercita cu uşurinţă, printr-o cerere scrisă, adresată restaurantului Colieri la adresa, Rădăuţi, strada Frincei, numărul 30 cu datele de identificare menţionate mai sus sau transmisa pe email la adresa restaurantcolieri@gmail.com. In situatia in care prin cererea transmisa restaurantul Colieri nu va poate identifica, isi rezerva dreptul de a solicita informatii suplimentare pentru a facilita identificarea persoanei care face cererea.

 

AVETI URMATOARELE DREPTURI:

 1. Dreptul de a cere restaurantului Colieri accesul la date pe care le prelucreaza despre dumneavoastra.

Aveti dreptul de a obtine de la restaurant Colieri o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, aveti acces la datele respective si la urmatoarele informatii: ce date prelucram, in ce scop, daca acestea au fost divulgate tertilor si cui, perioada de stocare a acestor date, existenta dreptului de a cere rectificarea sau stergerea datelor sau a dreptului de a cere restrictionarea prelucrarii datelor, dreptul de a va opune prelucrarii datelor, precum si dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere. Aveti dreptul de a primi gratuit o copie a datelor cu caracter personal ce fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate, ne rezervam dreptul de a percepe o taxa. Puteti solicita comunicarea informatiilor de mai sus in format electronic, situatie in care datele vor fi furnizate in format electronic, cu exceptia cazului in care solicitati comunicarea acestora in alt format care nu este utilizat de catre restaurant Colieri.

 

 1. Dreptul de a cere restaurant Colieri rectificarea datelor.

Aveti dreptul de a obtine, fara intarzieri nejustificate rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc si/sau de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

 

 1. Dreptul de a cere restaurantului Colieri stergerea datelor

Aveti dreptul de a cere restaurant Colieri stergerea datelor personale care va privesc, fara intarzieri nejustificate, iar restaurant Colieri are obligatia de a sterge datele cu caracter personal care va privesc, in cazul in care se aplica unul din urmatoarele motive:

– Datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate

– Va exercitati dreptul de opozitie, in conditiile descrise la dreptul de opozitie si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea

– Va exercitati dreptul de opozitie cu privire la utilizarea datelor dvs. in scopul marketingului direct

– Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal

– Datele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale a operatorului in temeiul legislatiei europene sau nationale

 

 1. Dreptul de a cere restaurant Colieri restrictionarea prelucrarii

Aveti dreptul de a obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal, in urmatoarele conditii:

– Daca contestati exactitatea datelor prelucrate, pentru o perioada care sa ne permita sa verificam exactitatea datelor

– daca prelucrarea este ilegala, si nu v-ati exercitat dreptul de stergere, aveti dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii

– daca operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta

– in cazul in care v-ati opus la prelucrare, pe perioada pe care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

In cazul in care ati obtinut restrictionarea prelucrarii va vom informa inainte de ridicarea restrictiei.

 

 1. Dreptul la opozitie

In orice moment aveti dreptul din motive legate de situatia particulara in care va aflati, de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra personale. Nu vom mai prelucra datele dvs. cu exceptia cazului in care avem motive legitime si imperioase, pe care le vom dovedi, care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor drepturilor si liberatilor dvs. sau daca scopul prelucrarii este constatarea exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

De asemenea, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment, atunci cand scopul prelucrarii il reprezinta marketingul direct, inclusiv la crearea de profiluri atunci cand masura este legata de marketingul direct respectiv.

Atunci cand va opuneti prelucrarii, in conditiile de mai sus, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate

 

 1. Dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere

Aveti dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere, in cazul in care considerati ca prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal incalca Regulamentul UE 2016/679 (GDPR).

 

 1. Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, in cazul in care sunt respectate prevederile art. 20 alin. (1) lit. a si b GDPR. In acest context, persoana vizata are dreptul de a primi datele in cazul in care prelucrarea acestora se bazeaza pe consimtamant exprimat in conditiile legii sau prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul prevederii anterior mentionate, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Persoana vizata isi poate exercita dreptul anterior amintit fara sa aduca atingere drepturilor si libertatilor altor persoane.

Prin accesarea website-ului www.colieri.com se solicita acceptul utilizatorilor că datele lor personale să fie păstrate şi prelucrate de restaurantul Colieri in conditiile anterior mentionate. Pe web site-ul www.colieri.com, fiecare utilizator este responsabil pentru toate activităţile care survin prin accesarea contului şi parolei personale, necesare plasării unei comenzi.

Datele furnizate de un utilizator cu privire la finalizarea unei comenzi include crearea unui cont care presupune oferirea următoarelor date: nume, prenume, adresa şi menţiuni comanda. Acestea sunt necesare pentru finalizarea corectă a comenzii plasate pe site. Accesarea contului nou creat se face prin introducerea adresei de email/nume utilizator şi parola aleasa contului Colieri. Utilizatorul are şi posibilitatea de a alege metodă de plata:

 • Plată prin numerar la livrare sau plată prin POS la livrare;

Restaurantul Colieri nu poate fi făcut responsabil pentru erorile survenite în urma neglijentei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi parolei sale. Acesta are responsabilitatea de a avea grijă de datele confidenţiale conforme noului cont creat. Utilizatorul nu trebuie sa isi faca cunoscute datele de logare pe cont tertelor persoane.

 

IMPORTANT!

Informaţiile oferite în momentul creării contului de înregistrare Colieri, precum şi datele din formularul de comandă vor fi folosite pentru procesarea comenzilor plasate sau informării despre eventuale întârzieri (din cauza unor probleme ce nu ţin de controlul persoanei care livrează comanda). Datele personale strans legate de comenzile efectuate (tranzactiile efectuate) vor fi pastrate conform legislatiei in vigoare. Datele sunt colectate exclusiv in scopul mentionat anterior.

Plasarea comenzilor se poate efectua doar din contul de client. Chiar daca site-ul permite adaugarea in cos a produselor de interes, finalizarea comenzii se poate face doar dupa autentificare.

Datele personale vor putea fi transmise autorităţilor în drept pentru verificarea tranzacţiilor comerciale sau oricaror verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare. Datele personale nu vor fi transmise tertelor parti.

Clientii primesc factura serviciilor solicitate odata cu livrarea comenzii. Modalitatea de plata acceptata de catre site-ul nostrum este prin numerar la livrare, fie cash fie prin POS.

Restaurantul Colieri garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor ce circula prin intermediul site-ului www.colieri.com şi transmise prin sistemul său informatic; Restaurantul Colieri verifica periodic ca site-ul, serverul/serverele si mail-urile expediate de www.colieri.com sa nu contina virusi sau componente daunatoare. In orice caz, in cazul in care astfel de programe daunatoare sunt descoperite, Restaurantul Colieri va face toate demersurile necesare si posibile pentru a inlatura programul/programele daunator/daunatoare si a remedia daunele produse. Ne simtim obligati a va informa ca transmiterea de date cu caracter personal pe internet (prin comunicare pe e-mail spre exemplu) poate fi expusa unor vulnerabilitati de securitate. Nu exista nici o posibilitate sau metoda de a proteja datele cu caracter personal in mod absolut astfel incat sa nu poata fi accesate de catre terte persoane.

Providerul site-ului in mod automat colecteaza si stocheaza informatii in asa numitele inregistrari ale serverului, pe care browser-ul folosit de utilizator le transmite catre noi in mod automat. Aceste informatii stocate pot include:

 • Tipul si versiunea browser-ului folosit;
 • Tipul sistemului de operare folosit;
 • Referinta URL;
 • Hostname-ul sau dispozitivul de pe care s-a facut accesarea;
 • Data si ora la care serverul a primit informatiile.

Informatiile amintite mai sus nu pot face legatura cu o anumita persoana in mod individual. De asemenea, noi nu asociem datele colectate cu informatii din alte surse. Cu toate acestea, ne rezervam dreptul de a revizui informatiile, ulterior in cazul in care o suspiciune de utilizare in mod illegal sau fara drept este supusa atentiei noastre.

 

Formular de contact

In cazul in care doriti sa ne contactati prin intermediul formularului de contact, atat solicitarea de a ne contacta astfel cat si datele transmise (nume, prenume, adresa de e-mail, numarul de telefon, mesajul) vor fi pastrate in vederea procesarii solicitarii primite si in vederea asistarii cu alte solicitarii ce vor urma primei. Aceste informatii nu vor fi transmise tertelor parti fara acordul persoanei direct implicata.


Centrul de preferințe pentru confidențialitate

Strict necesare

Aceste cookie-uri colecteaza informatii necesare unei experinte optime de navigare.

gdpr, pll_language,timezone, woocommerce_recently_viewed

Performanță

Aceste cookie-uri se folosesc pentru a urmări traficul site-ului și ajută la crearea de statistici anonime de performanță.

_ga,_gid